Gem 'oekaki' のリファレンスを作る

http://obelisk704.web.fc2.com/ruby/oekaki_document.html
いまさらながら Gem 'oekaki' のリファレンスを書いたので、よろしければ使って下さい。