GTK+で落書き 4(Ruby)

引き続き Gem 'oekaki' で落書きです。
oekaki | RubyGems.org | your community gem host
GTK+でお絵かきしてみた(Ruby) - Camera ObscuraRuby コード。

require 'oekaki'
include Math

L = 300; O = L / 2
R = 140
step = 20

i = 0

Oekaki.app width: L, height: L do
 draw do
  color(0, 0, 0)
  rectangle(true, 0, 0, L, L)
  color(0x87 * 256, 0xce * 256, 0xeb * 256)  #skyblue
  arc(false, O - R, O - R, R * 2, R * 2, 0, 64 * 360)
 end
 
 id = timer(500) do
  ar = []
  θ = i * step * PI / 180
  x = R * cos(θ)
  y = R * sin(θ)
  ar << [O + x, O - y]
  3.times do
   x, y = -y, x
   ar << [O + x, O - y]
  end
  color(0x22 * 256, 0x8b * 256, 0x22 * 256)  #forestgreen
  polygon(false, ar)
  i += 1
  Gtk.timeout_remove(id) if i * step > 180
  true
 end
end